Chór Zgoda z Brześcia

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichAkademicki Chór „Zgoda” z Brześcia na Białorusi na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl