Chrzest Jezusa Chrystusa

Ewangelia na Chrzest Pański

W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w dniu święta Objawienia Pańskiego, które przypada według nowego kalendarza 6 stycznia, była czytana Ewangelia wg św. Mateusza – Chrzest Jezusa Chrystusa. Ewangelię w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił w lubelskiej katedrze JE Arcybiskup Abel.

Chrzest Jezusa Chrystusa

13. W tych dniach, przybywa Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, by być przez niego ochrzczonym.
14. Jan zaś zabraniał Mu, mówiąc: – To ja potrzebuję być przez Ciebie ochrzczony, a Ty przychodzisz do mnie?
15. Odpowiadając zaś Jezus rzekł mu: – Ustąp teraz! Tak bowiem trzeba nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy ustępuje Mu.
16. Kiedy zaś Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I oto niebiosa Mu się rozwarły i ujrzał Ducha Bożego zstępującego niby gołębica i przychodzącego na Niego.
17. I oto głos z niebios mówiący: – Ten jest Synem Moim umiłowanym, w Nim znalazłem upodobanie.

 

Mt 3, 13-17; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.