Czarnogórski monaster Archanioła Michała

Monaster Archanioła Michała w dolinie Tary

Monaster Archanioła Michała jest zlokalizowany w północnej części Czarnogóry w górach Dormidor w dolinie rzeki Tara. Nieopodal znajduje się słynny most Djurdevica na rzece Tara. Czas powstania klasztoru nie jest dokładnie znany. Pisemne źródła historyczne mówią o istnieniu cerkwi pw. Archanioła Michała już w 1591 roku. Monaster był ważnym centrum życia duchowego. Już pod koniec XVI w. był znanym ośrodkiem kopiowania ksiąg liturgicznych, gdzie były zgromadzone bogate księgozbiory. Klasztor Archanioła Michała doświadczył wielu trudnych momentów w swojej długiej historii. Był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Po raz ostatni aktu zniszczenia dokonali w 1875 roku tureccy okupanci Bałkanów.

Przez 120 lat ruiny po tym ważnym ośrodku religijnym porastał las. W 1995 roku z inicjatywy Komitetu Renowacji Monasteru Archanioła Michała rozpoczęto prace archeologiczne, prowadzone pod kierownictwem dr-a Jovana Novosela. W konsekwencji odkopano i poddano renowacji monasterską cerkiew. Życie duchowe odrodziło się w klasztorze przed kilkunastu lat, lecz w chwili obecnej jest tam tylko jedna prawosławna zakonnica.