Ewangelia – przypowieść o uczcie

Język nagrania - ukraiński

Czytanie EwangeliiZapraszamy do wysłuchania czytania Ewangelii 28-ej niedzieli po Pięćdziesiątnicy (Łk, 14, 16-24), która została przeczytana w niedzielę Świętych Praojców w lubelskiej parafii św. Piotra (Mohyły). Ewangelia została odczytana w języku ukraińskim przez o. diakona Aleksego Kucego.