Czytania w wigilię święta Spotkania Pańskiego

Język nagrania - ukraiński

Czytania ze Starego Testamentu w wigilię święta Spotkania Pana naszego Jezusa Chrystusa: Wyjścia (Wj 12:51; 13:1–3, 10–12, 14–16; 22:29; Kpł 12:1–4, 6, 8; Lb 8:15–17), Proroctwo Izajasza (Іz 6:1–12), Proroctwo Izajasza (Iz. 19:1, 3–5, 12, 16, 19–21). Nagrania dokonano w cerkwi parafialnej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie, czyta diakon dr Aleksy Kucy.