Czytanie fragmentu listów apostolskich

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ikona Narodzenia BogurodzicyZachęcamy do wysłuchania fragmentu listów apostolskich czytanego w dniu święta Narodzenia Bogurodzicy. Ta sama perykopa czytana jest w dniu Zaśnięcia Bogurodzicy, zatem prezentujemy nagranie z uroczystości w Hrubieszowie. Czyta ks. Paweł Janiel.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.