Czytanie fragmentu listów apostolskich

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Święto parafialne w Hrubieszowie w 2012 roku (lubiehrubie.pl)Zachęcamy do wysłuchania fragmentu listów apostolskich czytanych przez ks. Pawła Janiela, wikariusza parafii prawosławnej w Hrubieszowie. Nagranie pochodzi z 2012 roku. Zapisu dokona Marcin Superczyński.