Depresja i jej duchowe źródła

Język nagrania - polski

Prof. dr hab. Krzysztof LeśniewskiRozpoczynamy cykl nagrań o depresji, która w ostatnich latach stała się chorobą bardzo niebezpieczną. Z medycznego punktu widzenia jest to aktualnie główna choroba cywilizacyjna, to znaczy że coraz więcej ludzi na nią zapada. O tym dlaczego depresja jest tak groźna i o duchowych źródłach tej choroby opowiada prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – terapeuta i teolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wybitny znawca prawosławia.

Nota biograficzna

Prof. KUL, dr hab. Krzysztof Leśniewski

Jest kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przedmiotem jego badań naukowych są antropologia chrześcijańska, duchowość prawosławna, terapia hezychastyczna, teologia jedności Kościoła. Opublikował m.in. Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności Kościoła w ujęciu Georgesa Florovsky’ego (Lublin 1995), „Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka (Lublin 2006), i jako redaktor Prawosławie. Światło ze Wschodu (Lublin 2009).