Ewangelia o faryzeuszu i celniku

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

EwangeliaW czasie Liturgii Świętej w dniu 9 lutego 2014 r. była czytana Ewangelia wg św. Łukasza o faryzeuszu i celniku. W cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Ewangelię odczytał ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. Kazanie do Ewangelii wygłosił ks. wikariusz Andrzej Konachowicz.

10. Rzecze Pan taką przypowieść: – Dwóch ludzi wstąpiło do świątyni, aby pomodlić się: jeden faryzeusz, a drugi celnik.
11. Faryzeusz, stanąwszy, tak modlił się w sobie: – Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak pozostali ludzie: drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożni albo jak ten oto celnik!
12. Poszczę dwa razy przed szabatem, oddaję dziesięcinę ze wszystkich dochodów.
13. Celnik zaś, stojąc daleko, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swoje piersi, mówiąc: – Boże, bądź miłościw mnie, grzesznikowi!
14. Powiadam wam: – Ten zszedł do domu swego usprawiedliwiony bardziej niż tamten, albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

Łk 18, 10-14, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.