Ewangelia – Mędrcy ze Wschodu

Ewangelia - białe szaty

Mędrcy ze Wschodu to fragment Ewangelii wg św. Mateusza czytany w cerkwi prawosławnej w czasie Boskiej Liturgii pierwszego dnia Bożego Narodzenia. Ewangelię w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów na 2014 rok w lubelskiej katedrze odczytał w tym dniu ks.mitrat Andrzej Łoś .

Mędrcy ze Wschodu

1. Kiedy Jezus został zrodzony w Betlejem Judzkim, za dni Heroda, króla, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy,
2. mówiąc: – Gdzie jest narodzony Król Żydów? Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć Mu pokłon.
3. Usłyszawszy to król Herod zadrżał i cała Jerozolima z nim.
4. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i znawców Ksiąg [spośród nauczycieli] ludu, wypytywał ich, gdzie się Chrystus ma narodzić.
5. Oni zaś rzekli mu. – W Betlejem Judzkim, tak bowiem jest napisane przez proroka:
6. I ty, Betlejem, ziemio Judy,
w niczym nie jesteś najmniejsze wśród
[włości] książąt Judy,
z ciebie wyjdzie Książę,
który będzie pasł lud Mój, Izraela.
7. Wówczas Herod, potajemnie wezwawszy mędrców, dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy.
8. I posławszy ich do Betlejem, rzekł: – Poszedłszy, dowiedzcie się dokładnie o Dziecięciu, a gdy [Je] znajdziecie, powiadomcie mnie, abym i ja przyszedłszy, złożył Mu pokłon.
9. Oni zaś wysłuchawszy króla, wyruszyli. I oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było Dziecię.
10. Zobaczywszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką
11. I przyszedłszy do domu zobaczyli Dziecię z Marią, Matką Jego. I upadłszy na kolana, pokłonili Mu się a wyjąwszy skarby swoje, złożyli Mu dary: złoto i kadzidło i mirrę.
12. I ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą wyruszyli do krainy swojej.

 

Mt 2, 1-12; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.