Ewangelia na drugi dzień Paschy

Paschalna Ewangelia wg. św. Jana

W Paschalny poniedziałek w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Jana – Świadectwo Jasna Chrzciciela i Jezusie. Ewangelię w katedrze prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Świadectwo Jasna Chrzciciela i Jezusie

18. Boga nikt nigdy nie widział; Jednorodzony Syn, będący w łonie Ojca, On ukazał.
19. A to jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów, by go zapytać: – Ty kim jesteś?
20. I wyznał, nie wyrzekł się, a wyznał: – Ja nie jestem Chrystusem.
21. I pytali go: – Kim więc? Eliaszem jesteś? I mówi: – Nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział: – Nie.
22. Rzekli więc do niego: – Kim jesteś? Byśmy odpowiedź mogli dać tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie samym?
23. Odparł: Jestem głosem wołającego na pustyni: Wyprostujcie drogę Pana – jak powiedział prorok Izajasz.
24. A posłańcy byli z faryzeuszów.
25. I pytali go, i rzekli mu: – Czemuż więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem ani Eliaszem, ani Prorokiem?
26. Odpowiedział im Jan, mówiąc: – Ja chrzczę w wodzie; wśród was stanął Ten, którego wy nie znacie,
27. przychodzący za mną, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka Jego sandała.
28. To się stało w Betabarze po tamtej stronie Jordanu, gdzie był Jan, chrzcząc.

J 1, 18-28, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.