Ewangelia na Spotkanie Pańskie

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

2 lutego według nowego stylu przypada jedno z dwunastu wielkich świąt – Spotkanie Pańskie. Z tego też tytułu w cerkwi są czytane fragmenty Ewangelii wg św. Łukasza o poświęceniu Jezusa w świątyni, błogosławieństwie Symeona, błogosławieństwie prorokini Anny i dzieciństwie Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Wyjątkowe kazanie z tytułu tego wielkiego święta wygłosił w lubelskiej katedrze JE Arcybiskup Abel. Po zakończeniu Boskiej Liturgii został odsłużony molebień i poświęcone świece.

 

Poświęcenie Jezusa w świątyni

22. W tym czasie, zanieśli rodzice Dziecię Jezusa do Jerozolimy, by stawić Go przed Panem,
23. jak jest powiedziane w Prawie Pana: Każdy potomek męski otwierający tono matki będzie poświęcony Panu,
24. i żeby złożyć ofiarę zgodnie z tym, co powiedziano w Prawie Pana: Parkę synogarlic lub dwa gołąbki.

Błogosławieństwo Symeona

25. A oto żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon; mąż ten był sprawiedliwy i pobożny, oczekujący pocieszenia Izraela, a Duch Święty był na nim.
26. Zostało mu objawione przez Ducha Świętego, że śmierci nie ujrzy, póki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego.
27. I w Duchu przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dziecię Jezus, aby do-konać na Nim obrządku zgodnego z Prawem,
28. wziął Je na ręce i błogosławiąc Boga rzekł:
29. Teraz puszczasz sługę swego, Władco, według Słowa swego w pokoju,
30. albowiem widziały oczy moje zbawienie Twoje,
31. które przygotowałeś w obliczu wszystkich ludów,
32. światłość dla objawienia narodom i chwałę ludu Twego, Izraela.
33. A Józef i matka Jego zdumiewali się tym, co mówiono o Nim.
34. I błogosławił im Symeon, i rzeki do Marii, matki Jego: – Oto Ten jest położony na upadek i powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu przeciwstawiać się będą,
35. twą zaś własną duszę miecz przebije, aby zostały odsłonięte zamysły wielu serc.

Błogosławieństwo prorokini Anny

36. Była też prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera. Dożyła późnej starości. Od swego dziewictwa przeżyła z mężem siedem lat.
37. Była osiemdziesięcioczteroletnią wdową i nie opuszczała świątyni, postami i modlitwami służąc noc i dzień.
38. I o tej właśnie godzinie podeszła, i wyznając, wielbiła Boga, i mówiła o Nim wszystkim oczekującym odkupienia Jeruzalem.

Dzieciństwo Jezusa

39. I kiedy dopełnili wszystkiego zgodnie z Prawem Pana, powrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu.
40. A dziecko dorastało i umacniało się, pełne mądrości, i łaska Boga była na Nim.

 

Łk 2, 22-40; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk