Ewangelia na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk czerwone szaty

14 września br. wg nowego stylu przypada jedno z dwunastu wielkich prawosławnych świąt – Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Uroczystej Liturgii przewodniczył JE Arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. W czasie Liturgii została odczytana Ewangelia wg św. Jana. Ewangelię w lubelskiej katedrze odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie nawiązujące do Ewangelii wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej.

 

6. W tych dniach, arcykapłani i starsi ludu postanowili na naradzie skazać Jezusa na śmierć, i przyprowadzili Go do Piłata, mówiąc: weź Go! Weź Go! Ukrzyżuj! Mówi im Piłat: – Wy Go weźcie i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w Nim winy.
7. Odpowiedzieli mu Żydzi: – My mamy Prawo i według naszego Prawa powinien umrzeć, albowiem uczynił siebie Synem Bożym.
8. Kiedy więc Piłat usłyszał to słowo, tym bardziej się przestraszył.
9. Wszedł znowu do pretorium i mówi Jezusowi: – Skąd Ty jesteś? Jezus zaś nie dał mu odpowiedzi.
10. Mówi więc Mu Piłat: – Mnie nie mówisz? Czy nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować Cię i mam władzę uwolnić Cię?
11. Odpowiedział Jezus: – Żadnej władzy nie miałbyś nade Mną, gdyby ci nie została dana z góry.

 

13. A kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.
14. Był to zaś piątek [dzień przygotowania] Paschy, około godziny szóstej. I mówi do Żydów: – Oto król wasz!
15. Wykrzyknęli więc oni: – Weź Go! Weź Go! Ukrzyżuj! Mówi im Piłat: – Waszego króla mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: – Nie mamy króla oprócz cesarza!
16. Wówczas więc wydał im Go, aby został ukrzyżowany.
Koniec czwartej pasyjnej. Wzięli więc Jezusa i poprowadzili.
17. A niosąc swój krzyż, wyszedł na tak zwane Miejsce Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota,
18. gdzie Go ukrzyżowali i razem z Nim dwóch innych, po obu stronach, a pośrodku Jezusa.
19. Piłat kazał sporządzić tabliczkę z napisem i umocować ją na krzyżu. Było zaś napisane: „Jezus Nazarejczyk, król Żydów”.
20. Tabliczkę tę odczytywało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po rzymsku.

 

25. A u krzyża Jezusa stały: matka Jego i siostra matki Jego, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena.
26. Jezus więc, widząc matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, mówi do matki swojej: – Niewiasto, oto syn twój.
27. Wtedy mówi do ucznia: – Oto matka twoja. I tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
28. Potem Jezus, wiedząc, że wszystko już się dokonało, aby wypełniło się Pismo, mówi: – Pragnę.

 

30. Gdy Jezus wziął do ust ocet, powiedział: – Dokonało się. I pochyliwszy głowę, oddał ducha.
31. Zatem Żydzi, ponieważ był piątek [dzień przygotowania], aby ciała nie pozostały na krzyżu w szabat – albowiem dzień tego szabatu był wielki – poprosili Piłata, aby można było połamać [im] golenie i zabrać ciała.
32. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
33. Kiedy zaś podeszli do Jezusa i gdy ujrzeli Go już martwym, nie połamali Jego goleni,
34. lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jego i natychmiast wypłynęła krew i woda.
35. A ten, który widział, zaświadczył, i prawdziwe jest jego świadectwo;

 

J 19; 6-11, 13-20, 25-28, 30-35 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close