Ewangelia o największym przykazaniu

Ewangelia - białe szaty

W XV niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o największym przykazaniu oraz fragment Jezus Synem Bożym. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Największe przykazanie

35. W tych dniach, pewien znawca Prawa przystąpił do Jezusa wystawiając Go na próbę:

36. – Nauczycielu, które przykazanie jest w Prawie największe?
37. Jezus zaś rzekł mu: – Będziesz miłował Pana, Boga twego, całym twym sercem i cala twą duszą, i całym twym umysłem.
38. To jest pierwsze i największe przykazanie.
39. Drugie zaś jest podobne do niego: – Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego.
40. Na tych dwóch przykazaniach trzyma się całe Prawo i Prorocy.

Jezus Synem Bożym

41. A gdy byli zebrani faryzeusze, zapytał ich Jezus,

42. mówiąc: – Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią Mu: – Dawida.
43. Mówi im: – Dlaczego więc Dawid w Duchu nazywa go Panem, mówiąc:
44. rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę wrogów twoich pod stopy twoje.
45. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak może być synem Jego?
46. I nikt nie mógł Mu odpowiedzieć nawet słowem, nikt też od tych dni nie odważył się więcej Go pytać.

Mt 22, 35-46 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close