Ewangelia na niedzielę Wszystkich Świętych

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia - białe szatyW pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy przypada święto Wszystkich Świętych. W tym dniu jest czytana w cerkwi prawosławnej Ewangelia wg św. Mateusza. W cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Ewangelię czyta ks. diakon Marek Waszczuk. Prezentujemy kazanie na tą niedzielę, wygłoszone przez ks. Michała Wasilczyka, proboszcza sławatyckiej parafii pw. Opieki Matki Bożej.

Rozdział 10

32. Rzecze Pan swoim uczniom, każdego kto wyzna Mnie przed ludźmi, wyznam go i Ja przed Ojcem Moim, Który jest w niebiosach.
33. Każdego zaś, kto wyprze się Mnie przed ludźmi, wyprę się i Ja przed Ojcem Moim, Który jest w niebiosach.
37. Miłujący ojca i matkę ponad Mnie nie jest Mnie godny. I miłujący syna lub córkę ponad Mnie nie jest Mnie godny.
38. I ten, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godny.

Rozdział 19

27. Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł Mu: – Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy w ślad za Tobą. Co nam za to będzie?
28. Jezus zaś odrzekł: – Amen, mówię wam, że wy, którzy poszliście w ślad za Mną przy powtórnym narodzeniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela.

29. I każdy, kto zostawi domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola dla Imienia Mego, stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy.

30. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

 

Mt 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.