Ewangelia Niedzieli Przebaczenia Win (Seropustnej)

Język nagrania - ukraiński

Ewangelia Niedzieli Przebaczenia Win (Seropustnej)Zapraszamy do wysłuchania Ewangelii Niedzieli Przebaczenia Win (Seropustnej) (Mt 6,14-21) z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Czyta ks. diakon dr Aleksy Kucy.