Ewangelia – uzdrowienie dziesięciu trędowatych

Ewangelia

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych – ten fragment Ewangelii wg św. Łukasza jest czytany w cerkwi w XXVIII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w lubelskiej katedrze wygłosił w tym dniu ks. mitrat Andrzej Łoś.

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych

12. W tych dniach, gdy wchodził Jezus do pewnej wsi, wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z dala.
13. I podnieśli głos, wołając: – Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami!
14. I ujrzawszy ich, powiedział: – Idźcie, pokażcie się kapłanom! I stało się, że idąc, zostali oczyszczeni.
15. A jeden z nich, zobaczywszy, że został uleczony, wrócił, głośno wychwalając Boga,
16. i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu. A był on Samarytaninem.
17. Odpowiadając, rzekł Jezus: – Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzież dziewięciu?
18. Nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać Bogu chwałę – tylko ten obcoplemieniec?
19. A do niego powiedział: – Powstań i idź! Wiara twoja cię zbawiła.

 

Łk 17, 12-19; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.