Ewangelia o uzdrowieniu sparaliżowanego

Ewangelię czyta JE Arcybiskup Abel

W szóstą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu sparaliżowanego. Ewangelię odczytał w czasie Boskiej Liturgii, sprawowanej w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, JE Arcybiskup Abel. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś.

Ewangelię czyta JE Arcybiskup Abel

Uzdrowienie sparaliżowanego

1. W tych dniach, wszedłszy Jezus do łodzi przeprawił się i przyszedł do swego miasta.
2. A oto przynieśli Mu paralityka leżącego na łóżku. Widząc wiarę ich, Jezus rzekł paralitykowi: – Odwagi, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy.
3. A oto niektórzy ze znawców Ksiąg rzekli sobie: – Ten bluźni.
4. A Jezus widząc myśli ich, powiedział: – Czemuż to złe myśli macie w sercach waszych?
5. Cóż bowiem jest łatwiejsze: – Powiedzieć: odpuszczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź?
6. Abyście zaś wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – wtedy mówi paralitykowi: – Wstawszy, weź twoje łóżko i idź do domu twego.
7. I powstawszy, poszedł do domu swego.
8. Tłumy, które to widziały, ogarnęła bojaźń i wielbiły Boga, który dał taką władzę ludziom.

 

Mt 9, 1-8 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.