Ewangelia – ostrzeżenie przed chciwością

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangeli wg św. Łukasza w XXI niedzielę czyta ks. Andrzej ŁośW XXI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza – ostrzeżenie przed chciwością. W lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego w czasie Boskiej Liturgii w dniu 17 listopada 2013 r. Ewangelię odczytał ks. proboszcz Andrzej Łoś.

Ostrzeżenie przed chciwością

16 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17 I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. 18 I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.19 I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! 20 Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” 21 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

 

Łk, 12, 16-21, Biblia Tysiąclecia