Ewangelia na Paschę w jęz. angielskim

Ewangelia - białe szaty

Ewangelię wg św. Jana w jęz. angielskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Aleksy Kucy, diakon parafii św. Piotra (Mohyły) w Lublinie.