Ewangelia na Paschę w jęz. francuskim

Ewangelia - białe szaty

Ewangelię wg św. Jana w jęz. francuskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta ks. Andrzej Kuźma, prorektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. w latach 2013-2020. Obecnie proboszcz parafii proketdralnej pw. św. Jana Teologa w Chełmie, a latach 2012-2020 św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.