Ewangelia na Paschę w jęz. staro – cerkiewno – słowiańskim

Ewangelia - białe szaty

Ewangelię wg św. Jana w jęz. staro – cerkiewno – słowiańskim, którą słyszymy w czasie nocnej Paschalnej Boskiej Liturgii, czyta Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel.