Ewangelia – pole działalności Jezusa

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia wg św. MateuszaW dniu 12 stycznia 2014 r. w czasie Liturgii Świętej, odprawionej w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie była czytana Ewangelia wg św. Mateusza – pole działalności Jezusa. Ewangelię odczytał ks. proboszcz Andrzej  Łoś. Kazanie do Ewangelii wygłosił ks. wikariusz Andrzej Konachowicz.

12. Usłyszawszy zaś, że Jan został wydany, odszedł do Galilei.
13. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nadmorskim na krańcach Zabulona i Neftalego.
14. Aby wypełniło się, co było powiedziane przez Izajasza proroka, mówiącego:
15. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

droga morska, tamta strona Jordanu,

Galilea narodów.
16. Lud przebywający w ciemności

światłość ujrzał wielką, i tym, co przebywają w krainie i cieniu śmierci,

światłość wzeszła.
17. Odtąd zaczął Jezus zwiastować i mówić: – Nawracajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.

Mt 4, 12-17, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.