Ewangelia przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Ewangelia

13 września br. w piętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii została odczytana Ewangelia wg św. Jana przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego, które według nowego stylu przypada 14 września.  Ewangelię w lubelskiej katedrze odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił władyka Jerzy – biskup siemiatycki, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, który gościł tego dnia w Lublinie.

 

13. Rzecze Pan: nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, co z nieba zstąpił – Syn Człowieczy.
14. I jak Mojżesz podniósł w górę węża na pustym, tak trzeba wywyższyć Syna Człowieczego,
15. aby każdy wierzący w Niego miał życie wieczne.
16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt wierzący w Niego nie zginął, lecz miał życie wieczne.
17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony.

 

J 3, 13-17 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.