Ewangelia – przemienienie Jezusa

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W bieżącym roku 6. sierpnia przypada dziewiąta niedziela po Pięćdziesiątnicy, a jednocześnie wg nowego stylu Przemienienie Pańskie, będące jednym z dwunastu wielkich świąt prawosławnych. Jest to również święto parafialne lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego. W czasie Boskiej Liturgii jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o przemienieniu Jezusa. Ewangelię w lubelskiej katedrze czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu w lubelskiej katedrze wygłosił ks. Jarosław Szczur – proboszcz cerkwi pw. św. Marii Magdaleny w Puławach.

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

 

Przemienienie Jezusa

1. W tych dniach, bierze Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na górę wysoką, na osobność.
2. I postać Jego przemieniła się wobec nich, i oblicze Jego rozbłysło jak słońce, a szaty Jego stały się jasne jak światło.
3. I oto ukazał się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z Nim.
4. Zaś Piotr odpowiadając, rzekł Jezusowi: – Panie, dobrze jest nam tu być. Jeśli chcesz, zbuduję tu trzy szałasy, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi i jeden Eliaszowi.
5. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlisty ocienił ich i oto głos z obłoku mówiący: – Ten jest Synem Moim umiłowanym, w Nim znalazłem upodobanie, Jego słuchajcie.
6. Usłyszawszy [to], uczniowie upadli na twarz i przestraszyli się bardzo.
7. A Jezus podszedł i dotknąwszy ich, rzekł: – Wstańcie i nie bójcie się.
8. Podniósłszy zaś oczy, nikogo nie widzieli, jedynie samego Jezusa.
9. Gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: – Nikomu nie opowiadajcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych.

 

Mt 17, 1-9 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.