Ewangelia – przypowieść o siewcy

Ewangelia - białe szaty

W XXI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg. św. Łukasza – przypowieść o siewcy. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił JE prof. dr hab. Biskup Siemiatycki Jerzy (Pańkowski).

 Przypowieść o siewcy

5. Rzecze Pan taką przypowieść: – Wyszedł siewca, aby siać ziarno swoje. I gdy siał, jedno upadło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie wydziobały je.

6. A inne upadło na skałę i gdy wzeszło, uschło, ponieważ nie miało wilgotnej ziemi.
7. Inne zaś padło pośród cierni, a ciernie, wzrastając razem z nim, zdławiły je.
8. Jeszcze inne padło na dobrą, ziemię, wzeszło i wydało plon stokrotny. Mówiąc to, wołał: – Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
9. Pytali Go uczniowie Jego, co mogłaby znaczyć ta przypowieść.
10. On zaś powiedział: – Warn dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, pozostałym – w przypowieściach, aby patrząc, nie widzieli i słysząc, nie rozumieli.
11. Oto, czym jest ta przypowieść: ziarnem jest Słowo Boże.
12. To na drodze to ci, którzy usłyszeli, po czym przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, aby nie uwierzywszy, nie zostali zbawieni.
13. To zaś na skale to ci, którzy skoro usłyszą, z radością przyjmują Słowo, ale korzeni nie mają; przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają.
14. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc, dławieni są przez troski i bogactwo, i rozkosze życia, i nie dochodzą do dojrzałości.
15. A tym w dobrej ziemi są ci, którzy usłyszawszy Słowo sercem pięknym i dobrym, zachowują je [w nim] i przynoszą plon dzięki swej stałości.

 

Łk 8, 5-15; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.