Ewangelia na Spotkanie Pańskie

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ikona Spotkanie PańskieNa niedzielę 2 lutego 2014 roku przypadło jedno z dwunastu wielkich świąt – Spotkanie Pańskie. Z tego tytułu w czasie niedzielnej Liturgii Świętej została odczytana Ewangelia wg św. Łukasza o starcu Symeonie. W cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Ewangelię odczytał kw. diakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił władyka Abel.

22. W tym czasie, zanieśli rodzice Dziecię Jezusa do Jerozolimy, by stawić Go przed Panem,
23. jak jest powiedziane w Prawie Pana: Każdy potomek męski otwierający łono matki będzie poświęcony Panu,
24. i żeby złożyć ofiarę zgodnie z tym, co powiedziano w Prawie Pana: Parkę synogarlic lub dwa gołąbki.
25. A oto żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon; mąż ten był sprawiedliwy i pobożny, oczekujący pocieszenia Izraela, a Duch Święty był na nim.
26. Zostało mu objawione przez Ducha Świętego, że śmierci nie ujrzy, póki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego.
27. I w Duchu przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dziecię Jezus, aby dokonać na Nim obrządku zgodnego z Prawem,
28. wziął Je na ręce i błogosławiąc Boga rzekł:
29. Teraz puszczasz sługę swego, Władco,
według Słowa swego w pokoju,
30. albowiem widziały oczy moje zbawienie Twoje,
31. które przygotowałeś w obliczu wszystkich ludów,
32. światłość dla objawienia narodom
i chwałę ludu Twego, Izraela.
33. A Józef i matka Jego zdumiewali się tym, co mówiono o Nim.
34. I błogosławił im Symeon, i rzeki do Marii, matki Jego: – Oto Ten jest położony na upadek i powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu przeciwstawiać się będą,
35. Twą zaś własną duszę miecz przebije, aby zostały odsłonięte zamysły wielu serc.
36. Była też prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera. Dożyła późnej starości. Od swego dziewictwa przeżyła z mężem siedem lat.
37. Była osiemdziesięcioczteroletnią wdową i nie opuszczała świątyni, postami i modlitwami służąc noc i dzień.
38. I o tej właśnie godzinie podeszła, i wyznając, wielbiła Boga, i mówiła o Nim wszystkim oczekującym odkupienia Jeruzalem.
39. I kiedy dopełnili wszystkiego zgodnie z Prawem Pana, powrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu.
40. A dziecko dorastało i umacniało się, pełne mądrości, i łaska Boga była na Nim.

Łk 2, 22-40, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close