Ewangelia na Spotkanie Pańskie

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ikona Spotkanie PańskieNa niedzielę 2 lutego 2014 roku przypadło jedno z dwunastu wielkich świąt – Spotkanie Pańskie. Z tego tytułu w czasie niedzielnej Liturgii Świętej została odczytana Ewangelia wg św. Łukasza o starcu Symeonie. W cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Ewangelię odczytał kw. diakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił władyka Abel.

22. W tym czasie, zanieśli rodzice Dziecię Jezusa do Jerozolimy, by stawić Go przed Panem,
23. jak jest powiedziane w Prawie Pana: Każdy potomek męski otwierający łono matki będzie poświęcony Panu,
24. i żeby złożyć ofiarę zgodnie z tym, co powiedziano w Prawie Pana: Parkę synogarlic lub dwa gołąbki.
25. A oto żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon; mąż ten był sprawiedliwy i pobożny, oczekujący pocieszenia Izraela, a Duch Święty był na nim.
26. Zostało mu objawione przez Ducha Świętego, że śmierci nie ujrzy, póki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego.
27. I w Duchu przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dziecię Jezus, aby dokonać na Nim obrządku zgodnego z Prawem,
28. wziął Je na ręce i błogosławiąc Boga rzekł:
29. Teraz puszczasz sługę swego, Władco,
według Słowa swego w pokoju,
30. albowiem widziały oczy moje zbawienie Twoje,
31. które przygotowałeś w obliczu wszystkich ludów,
32. światłość dla objawienia narodom
i chwałę ludu Twego, Izraela.
33. A Józef i matka Jego zdumiewali się tym, co mówiono o Nim.
34. I błogosławił im Symeon, i rzeki do Marii, matki Jego: – Oto Ten jest położony na upadek i powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu przeciwstawiać się będą,
35. Twą zaś własną duszę miecz przebije, aby zostały odsłonięte zamysły wielu serc.
36. Była też prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera. Dożyła późnej starości. Od swego dziewictwa przeżyła z mężem siedem lat.
37. Była osiemdziesięcioczteroletnią wdową i nie opuszczała świątyni, postami i modlitwami służąc noc i dzień.
38. I o tej właśnie godzinie podeszła, i wyznając, wielbiła Boga, i mówiła o Nim wszystkim oczekującym odkupienia Jeruzalem.
39. I kiedy dopełnili wszystkiego zgodnie z Prawem Pana, powrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu.
40. A dziecko dorastało i umacniało się, pełne mądrości, i łaska Boga była na Nim.

Łk 2, 22-40, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.