Ewangelia św. Bazylemu Wielkiemu

Ewangelia - białe szaty

W Nowy Rok 1 stycznia cerkiew prawosławna czci pamięć św. Bazylego Wielkiego. Z tego tytułu w czasie Boskiej Liturgii jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza. Ewangelię w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

17. W tych dniach, stanął Jezus na równinie i [był tam] tłum wielki uczniów Jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem, i z przymorza [koło] Tyru i Sydonu,
18. którzy przyszli, aby Go usłyszeć i uleczyć się ze swych chorób. Także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani.
19. A cały tłum próbował Go dotknąć, moc bowiem z Niego wychodziła i leczyła wszystkich.
20. On zaś, podniósłszy oczy na swych uczniów, mówił:
21. Błogosławieni głodni teraz, albowiem nasyceni będziecie. Błogosławieni płaczący teraz, albowiem roześmiejecie się.
22. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i kiedy was wyrzucą i zelżą, i wymażą imię wasze jako niegodziwe ze względu na Syna Człowieczego.
23. Weselcie się w ów dzień i radujcie. Oto bowiem nagroda wasza wielka jest w niebie.

 

Łk 6, 17-23; Cztery Ewangelie

Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.