Ewangelia na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

Ewangelia na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

22 października 2017 r. wg nowego stylu przypadło wielkie lokalne święto prawosławnej społeczności Lublina – Lubelskiej Ikony Bogurodzicy. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczyli: JE Arcybiskup Abel, JE Arcybiskup Jakub, a także Biskup Andrzej. W czasie Liturgii z okazji tego ważnego święta została odczytana Ewangelia wg św. Łukasza o Marcie i Marii. Ewangelię w lubelskiej katedrze czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił, goszczący w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego z okazji lubelskiego święta, JE Arcybiskup Jakub – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Marta i Maria

Rozdział 10

38. W tych dniach, wszedł Jezus do pewnej wsi; a kobieta imieniem Marta przyjęła Go w swoim domu.
39. Była też tam siostra jej zwana Marią, która siadłszy u stóp Jezusa, słuchała Jego Słowa.
40. Marta zaś była pochłonięta różnymi posługami; przystanąwszy, rzekła: – Panie, czy nie troszczysz się o to, że moja siostra zostawiła mnie samą w posługiwaniu? Powiedz jej, niech mi pomoże.
41. Odpowiadając, rzekł jej Jezus: – Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz tyloma sprawami,
42. a jednego potrzeba; Maria wybrała bowiem tę dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana.

Prawdziwie błogosławieni

Rozdział 11

27. I stało się, że gdy On to mówił, pewna kobieta z tłumu podniósłszy głos, powiedziała do Niego: – Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś.
28. On zaś rzekł: – Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.

 

Łk 10, 38-42; 11, 27-28 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.