Ewangelia na święto Obrzezania Pańskiego

Ewangelia - białe szaty

W Nowy Rok 1 stycznia w cerkwi przypada święto Obrzezania Jezusa Chrystusa i jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza. Ewangelię w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Poświęcenie Jezusa w świątyni

20. W tym czasie pasterze powrócili, wielbiąc i sławiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i ujrzeli tak, jak to im zostało powiedziane.
21. A gdy dopełniło się dni osiem, by Go obrzezać, zostało Mu nadane imię Jezus, przez anioła oznajmione przed Jego poczęciem w łonie matki.

Dzieciństwo Jezusa

40. A dziecko dorastało i umacniało się, pełne mądrości, i łaska Boga była na Nim.
41. Rodzice Jego chodzili każdego roku do Jeruzalem na Święto Paschy.
42. I stało się, gdy miał lat dwanaście, że poszli zgodnie ze zwyczajem na święto.
43. I dobiegły końca dni pobytu; kiedy wracali, chłopiec Jezus pozostał w Jeruzalem, rodzice Jego zaś nie wiedzieli o tym.
44. Sądząc, że jest wśród współtowarzyszy podróży, przeszli dzień drogi i szukali Go pośród krewnych i znajomych,
45. a nie znalazłszy, powrócili do Jeruzalem, szukając Go.
46. I stało się, że po trzech dniach znaleźli Go w świątyni, siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i stawiającego im pytania.
47. Ci wszyscy, którzy Go słuchali, nie mogli się nadziwić bystrości Jego umysłu i odpowiedziom.
48. Widząc Go, zdziwili się, a matka Jego rzekła do Niego: – Synku, cóżeś nam uczynił? Oto ojciec Twój i ja, pełni bólu, szukaliśmy Cię.
49. I rzekł im: – Jak to szukaliście Mnie? Czyż nie wiedzieliście, że trzeba Mi być w tym, co jest Mego Ojca?
50. Oni zaś nie pojęli Słowa, które im powiedział.
51. I zszedł z nimi, i przybył do Nazaretu, i był im posłuszny. Matka zaś Jego zachowywała wszystkie te Słowa w swoim sercu.
52. Jezus zaś wzrastał w mądrości, w latach oraz w łasce u Boga i u ludzi.

 

Łk 2; 20-21, 40-52; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.