Ewangelia na święto Pięćdziesiątnicy

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia - białe szatyW ósmą niedzielę od Zmartwychwstania Pańskiego przypada jedno z najważniejszych chrześcijańskich świąt – Zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów, zwane również Pięćdziesiątnicą lub Trojcą. W tym dniu jest czytana Ewangelia wg św. Jana Jezus – wodą żywą. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Jezus – wodą żywą

Rozdział 7

37. W ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał, mówiąc: – Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i niech pije!
38. O wierzącym we Mnie mówi Pismo: – Z łona jego popłyną potoki wody żywej.
39. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Jeszcze bowiem Duch Święty nie był [dany], ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
40. Ci spośród tłumu, którzy usłyszeli te Słowa, mówili: – Prawdziwie Ten jest prorokiem.
41. Inni mówili: – Ten jest Chrystusem. A jeszcze inni: – Czyż Chrystus może przyjść z Galilei?
42. Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przychodzi z nasienia Dawida i z Betlejem, wsi Dawidowej?
43. Podział więc nastąpił w tłumie przez Niego.
44. Niektórzy zaś z nich chcieli Go pojmać, nikt jednak na Nim rąk nie położył.
45. Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci im powiedzieli: – Dlaczegoście Go nie przyprowadzili?
46. Odpowiedzieli słudzy: – Nigdy człowiek tak nie mówił, jak Ten Człowiek!
47. Odpowiedzieli więc im faryzeusze: – Czy i wy zostaliście omamieni?
48. Czy ktoś z przywódców uwierzył w Niego lub ktoś z faryzeuszy?
49. Jedynie tłum ten, nie znający Prawa – przeklęci są!
50. Mówi do nich Nikodem, który przedtem przyszedł do Niego nocą, będący jednym z nich:
51. – Czy nasze Prawo osądza człowieka, jeśli go wpierw nie wysłucha i nie rozpozna jego uczynków?
52. Odpowiedzieli i rzekli mu: – Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że prorok nie powstaje w Galilei.

Rozdział 8

12. Znowu więc Jezus powiedział im, mówiąc: – Ja jestem światłością świata. Kto idzie w ślad za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia.

J 7, 37-52; 8, 12 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.