Ewangelia na święto św. Marii Magdaleny

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelię czyta ks. Marek WaszczukW tym roku 20 lipca z szóstą niedzielą po Pięćdziesiątnicy zbiegło się święto parafialne cerkwi pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach, w której proboszczem jest ks. Jarosław Szczur. Z okazji tego święta w puławskiej cerkwi została odczytana Ewangelia wg św. Jana – Jezus ukazuje się Marii Magdalenie. Ewangelię odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk. Boska Liturgia była sprawowana w Puławach tego dnia pod przewodnictwem JE arcybiskupa Abla.

Jezus ukazuje się Marii Magdalenie

11. W tych dniach, Maria stała przy grobowcu na zewnątrz, płacząc. Gdy tak płakała, schyliła się do grobowca.
12. I widzi dwóch aniołów w białych szatach, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego przy głowie i jednego przy stopach.
13. I mówią oni do niej: – Niewiasto, czemu płaczesz? Mówi im: – Zabrali Pana mego i nie wiem, gdzie Go położyli.
14. To powiedziawszy, obróciła się i widzi Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus jest.
15. Mówi jej Jezus: – Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona sądząc, że to ogrodnik, mówi Mu: – Panie, jeśli ty Go zabrałeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.
16. Mówi jej Jezus: – Mario! Ona zaś, obrócona, mówi do Niego: – Rabbuni (co się tłumaczy: Nauczycielu).
17. Mówi jej Jezus: – Nie dotykaj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca Mego. Pójdź do braci Moich i powiedz im: – Wstępuję do Ojca Mego i Ojca waszego, Boga Mego i Boga waszego.
18. Przychodzi Maria Magdalena, zwiastując uczniom: – Widziałam Pana, oraz to, co jej powiedział.

 

J 20, 11-18 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.