Ewangelia – ucieczka i powrót Jezusa z Egiptu

Ewangelia - białe szaty

W niedzielę 28 grudnia, zaraz po Bożym Narodzeniu, w cerkwi była czytana Ewangelia, którą również można było usłyszeć drugiego dnia świąt. W tym dniu czytane są bowiem fragmenty Ewangelii wg św. Mateusza opisujące ucieczkę Jezusa do Egiptu, rzeź dzieci w Betlejem, a także powrót Jezusa z Egiptu. Ewangelię w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel.

Ucieczka do Egiptu

13. Kiedy mędrcy odeszli, oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: – Powstawszy, weź Dziecię i Matkę Jego i uciekaj do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem; Herod bowiem będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.
14. On zaś, podniósłszy się, wziął w nocy Dziecię i Matkę Jego i odszedł do Egiptu.
15. I był tam aż do śmierci Heroda; aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka mówiącego od Pana: Z Egiptu powołałem Syna Mego.

Rzeź dzieci w Betlejem

16. Wtedy to Herod, widząc, że mędrcy go zwiedli, rozgniewał się wielce i posławszy [żołnierzy] zgładził wszystkich chłopców dwuletnich i młodszych w Betlejem i w całej jego okolicy, odpowiednio do czasu, o którym dowiedział się od mędrców.
17. Wówczas wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza mówiącego:
18. Głos usłyszano w Ramie: Lament, płacz i biadanie wielkie. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce być pocieszona, albowiem już ich nie ma.

Powrót z Egiptu

19. Kiedy zaś Herod umarł, oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi w Egipcie,
20. mówiąc: – Powstawszy weź Dziecię i Matkę Jego i idź do ziemi Izraela. Pomarli bowiem ci, którzy nastawali na życie Dziecięcia.
21. On zaś podniósłszy się, wziął Dziecię i Matkę Jego i wszedł do ziemi Izraela.
22. Usłyszawszy zaś, że Archelaos króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść. Pouczony zaś we śnie, udał się w granice Galilei.
23. I przyszedłszy zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroków: – Nazarejczykiem nazywany będzie.

 

Mt 2, 13-23; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.