Ewangelia o uzdrowieniu epileptyka

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

EwangeliaW dziesiątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o uzdrowieniu epileptyka, a także druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił w lubelskiej cerkwi ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz katedralnej parafii.

Uzdrowienie epileptyka

14. W tych dniach, pewien człowiek przystąpił do Jezusa, padając przed Nim na kolana
15. i mówiąc: – Panie, zmiłuj się nad moim synem, jest bowiem lunatykiem i strasznie cierpi. Wielokrotnie bowiem wpada w ogień i wiele razy w wodę.
16. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić.
17. Jezus zaś odpowiadając, rzekł: – O rodzie niewierny i przewrotny, dokądże będę z wami? Dokądże będę was znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj.
18. Zakazał mu Jezus i demon wyszedł z niego, i uzdrowiony został chłopiec o tej godzinie.
19. Wtedy uczniowie, przystąpiwszy do Jezusa na osobności, rzekli: – Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?
20. On zaś mówił im: – Z powodu małej wiary waszej. Amen, bowiem mówię wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: -Przejdź stąd tam – i przejdzie. I nic nie będzie dla was niemożliwe.
21. Ten zaś rodzaj nie wychodzi [inaczej] jak tylko przez modlitwę i post.

Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania

22. Gdy zaś wspólnie przemierzali Galileę, powiedział im Jezus: – Syn Człowieczy ma być wydany w ręce ludzi
23. i zabiją Go, i trzeciego dnia powstanie.

 

Mt 17, 14-23 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.