Ewangelia w dniu święta św. Leoncjusza Wyznawcy

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Prezentujemy fragmenty ewangelii w dniu święta św. Leoncjusza Wyznawcy w Tarnogrodzie, odczytanej przez ks. prot. diakona Marka Waszczuka. Nagranie jest częścią Boskiej Liturgii, sprawowanej w dniu 11 listopada 2011 r. w Tarnogrodzie.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.