Ewangelia w XXV niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Język nagrania - ukraiński

Zapraszamy do wysłuchania Ks. diakon Aleksy KucyEwangelii (Łuk. 10:25-37) w XXV Niedzielę po Pięćdziesiątnicy z parafii prawosławnej św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. Czyta ks. diakon dr Aleksy Kucy.