Ewangelia – młodzieniec z Nain

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelię wg św. Łukasza czyta ks. Marek WaszczukMłodzieniec z Nain – to fragment Ewangelii wg św. Łukasza, czytany w XV niedzielę po Pięćdziesiątnicy.  W czasie Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Ewangelię odczytał ks. Marek Waszczuk.

Młodzieniec z Nain

11 Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. 12 Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego — jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. 13 Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!» 14 Potem przystąpił, dotknął się mar — a ci, którzy je nieśli, stanęli — i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię wstań!» 15 Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. 16 A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój».

 

Łk 7, 11-16, Biblia Tysiąclecia