Ewangelia wg św. Mateusza na Boże Narodzenie

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia wg św. Mateusza na Boże NarodzenieW czasie Bożonarodzeniowej Liturgii Świętej w dniu 25 grudnia 2013 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie była czytana Ewangelia wg św. Mateusza. Ewangelię odczytał ks. diakon Marek Waszczuk.

 

1. Kiedy zaś Jezus został zrodzony w Betlejem Judzkim, za dni Heroda, króla, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy,

2. mówiąc: – Gdzie jest narodzony Król Żydów? Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć Mu pokłon.

3. Usłyszawszy to król Herod zadrżał i cała Jerozolima z nim.

4. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i znawców Ksiąg [spośród nauczycieli] ludu, wypytywał ich, gdzie się Chrystus ma narodzić.

5. Oni zaś rzekli mu. – W Betlejem Judzkim, tak bowiem jest napisane przez proroka:
6. I ty, Betlejem, ziemio Judy,
w niczym nie jesteś najmniejsze wśród
[włości] książąt Judy,
z ciebie wyjdzie Książę,
który będzie pasł lud Mój, Izraela.

7. Wówczas Herod, potajemnie wezwawszy mędrców, dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy.
8. I posławszy ich do Betlejem, rzekł: – Poszedłszy, dowiedzcie się dokładnie o Dziecięciu, a gdy [Je] znajdziecie, powiadomcie mnie, abym i ja przyszedłszy, złożył Mu pokłon.
9. Oni zaś wysłuchawszy króla, wyruszyli. I oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było Dziecię.
10. Zobaczywszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką.

11. I przyszedłszy do domu zobaczyli Dziecię z Marią, Matką Jego. I upadłszy na kolana, pokłonili Mu się a wyjąwszy skarby swoje, złożyli Mu dary: złoto i kadzidło i mirrę.

12. I ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą wyruszyli do krainy swojej.

Mt 2, 1-12, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.