Ewangelia wg św. Mateusza w Wigilię Bożego Narodzenia w lubelskiej katedrze

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelię wg św. Mateusza czyta JE Arcybiskup AbelW czasie wigilijnego nabożeństwa Wielikoje Powieczerije w dniu 24 grudnia 2013 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie była czytana Ewangelia wg św. Mateusza. Ewangelię odczytał JE Acybiskup Abel.

Narodziny Jezusa Chrystusa

18. Z narodzeniem zaś Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Matka Jego, Maria, powierzona została Józefowi, to zanim razem zamieszkali, okazało się, że poczęła z Ducha Świętego.

19. Józef zaś, mąż jej, sprawiedliwym będąc, i nie chcąc na nią donieść, postanowił potajemnie odesłać ją.

20. Gdy tak pomyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: – Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Marii, żony twojej, bo To w niej poczęte jest z Ducha Świętego.

21. Urodzi zaś syna, a ty nadasz Mu imię Jezus, On bowiem zbawi lud swój od grzechów ich.

22. To wszystko zaś stało się, aby wypełniło się, co zostało przez proroka powiedziane, mówiącego od Pana:

23. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nadadzą Mu imię: Emmanuel, co się przekłada: – Z nami Bóg.

24. Powstawszy ze snu Józef uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pana, i przyjął żonę swoją. 25. I nie znał jej, a kiedy urodziła syna, nadał Mu imię Jezus.

 

Mt 1, 18-25, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.