Ewangelia z Wielkiego Czwartku z cerkwi pw. Podniesienia Krzyża Pańskiego

Język nagrania - ukraiński

Wierni prawosławnej parafii pw. św. Piotra Mohyły zgromadzili się w Wielki Czwartek na Liturgii św. Bazylego Wielkiego. Zapraszamy do wysłuchania Ewangelii w języku ukraińskim z tego dnia, którą wygłosił ks. diakon Aleksy Kucy.

Nagranie przygotował Danyło Jaryj