Ewangelia o Zacheuszu

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelię czyta ks. diakon Marek WaszczukW czasie Liturgii Świętej w dniu 2 lutego 2014 r. była czytana Ewangelia wg św. Łukasza o Zacheuszu. W cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Ewangelię odczytał kw. diakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel.

1. W tych dniach, przyszedł Jezus do Jerycha.

2. A oto mąż, nazwany imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników i bogaczem,

3. starał się zobaczyć, któż to ten Jezus, a nie mógł ze względu na tłum, albowiem był małego wzrostu.

4. I pobiegłszy naprzód, wszedł na drzewo sykomory, aby ujrzeć Go, miał bowiem tamtędy przechodzić.

5. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzawszy w górę, rzekł do niego: – Zacheuszu, pośpiesz się, zejdź, dzisiaj bowiem trzeba Mi pozostać w domu twoim.

6. I pośpieszywszy się, zszedł i przyjął Go z radością.

7. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: – Do człowieka grzesznego poszedł w gościnę.

8. Zacheusz zaś, stanąwszy, powiedział do Pana: – Oto połowę mojej majętności, Panie, daję biednym, a jeśli od kogoś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie.

9. Powiedział do niego Jezus: – Dzisiaj zbawienie stało się temu domowi, jako że i ten jest synem Abrahama.

10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, by szukać i zbawić to, co zginęło.

Łk 19, 1-10, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.