Ewangelia ze święta Niedzieli Palmowej

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia

Zapraszamy do wysłuchania Ewangelii ze święta Niedzieli Palmowej zarejestrowanej podczas nabożeństwa w Prawosławnej Parafii św. Piotra Mohyły w Lublinie. Czyta proboszcz parafii ks.Mirosław Wiszniewski.

Nagranie przygotował Danyło Jaryj.