Ewangelia święta Spotkania Pańskiego

Język nagrania - ukraiński

Zapraszamy do wysłuchania Ewangelii ze święta Spotkania Pańskiego (Łk 2, 22:40) z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Czyta proboszcz parafii ks. prot. Mirosław Wiszniewski.