Ewangelia na Zwiastowanie Bogurodzicy

Czytanie Ewangelii na Zwiastowanie Bogurodzicy

Zwiastowanie Bogurodzicy jest jednym z dwunastu wielkich świąt, celebrowanych dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Według nowego stylu święto przypada25 marca, zaś według starego 7 kwietnia. W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w dniu Zwiastowania Bogurodzicy jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza – przepowiednia o narodzeniu Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś.

 

24. Po tych zaś dniach poczęła żona jego Elżbieta i pozostawała w ukryciu pięć miesięcy, mówiąc:
25. – Tak mi Pan uczynił w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, zdejmując ze mnie hańbę u ludzi.

Przepowiednia o narodzeniu Jezusa

26. W szóstym zaś miesiącu wysłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
27. do dziewicy powierzonej mężowi imieniem Józef, z domu Dawida, imię zaś dziewicy Mariam.
28. Wszedłszy do niej, rzekł: – Raduj się, łaską obdarowana, Pan z tobą.
29. Ona zaś przelękła się tego Słowa i zastanawiała się, co by znaczyło to pozdrowienie.
30. I powiedział jej anioł:
Nie lękaj się, Mariam, łaskę bowiem u Boga znalazłaś.
31. Oto poczniesz i urodzisz Syna, i dasz Mu imię Jezus.
32. On będzie wielki i otrzyma imię: Syn Najwyższego, i da Mu Pan, Bóg, tron Dawida, Jego ojca.
33. Na wieki będzie królował nad domem Jakuba i królestwu Jego nie będzie końca.
34. Powiedziała Mariam do anioła: – Jak to będzie, przecież nie znam męża?
35. Odpowiadając rzekł jej anioł:
Duch Święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego okryje cię,
przeto Święte, które się narodzi, otrzyma imię: Syn Boży.
36. A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona w starości swej poczęła syna, i ten miesiąc jest już szósty dla tej, która jest nazywana bezpłodną.
37. Bo u Boga żadne słowo nie będzie niemocne.
38. Mariam powiedziała: – Oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według Słowa twego. I odszedł od niej anioł.

 

Ł 1, 24-38, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.