Ewangelie misterium namaszczenia olejem

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Namaszczenie_olejemZachęcamy do wysłuchania siedmiu ewangelicznych perykop, czytanych podczas misterium namaszczenia olejem. Nabożeństwo, któremu przewodniczył arcybiskup Abel odbyło się w lubelskiej katedrze w przededniu Wielkiego Tygodnia.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.