Góra Przemienienia

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Gora_PrzemienieniaFilm powstał z okazji 300-lecia cudownych wydarzeń na św. Górze Grabarce. W 1710 roku w okolicach wsi Grabarka wydarzył się cud. W tym znanym od wieku już lat uroczysku tysiące ludzi znalazło uzdrowienie i schronienie od epidemii cholery. W 1947 roku na miejscu tym powołano do życia prawosławny żeński monaster św. św. Marty i Marii, który co roku jest miejscem wielotysięcznych pielgrzymek prawosławnych chrześcijan zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Realizacja i zdjęcia do filmu – Roman Wasiluk.

 

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.