Homilia na niedzielę Wszystkich Świętych

Język nagrania - polski

Ks. prot. Michał Wasilczyk (przeglądprawosławny.pl)Prezentujemy słowo wygłoszone przez ks. Michała Wasilczyka, proboszcza sławatyckiej parafii pw. Opieki Matki Bożej, w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy Niedzielę Wszystkich Świętych. Duchowny nawiązując do synaksarionu niedzieli ukazuje to, czym dla współczesnego człowieka powinno być pojęcie świętości. Zapis nagrań – Julita Szczur.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.