Homilia w Paschalny piątek w Turkowicach

Język nagrania - ukraiński

Arcybiskup Abel podczas turkowickich uroczystości 2014.Podczas uroczystości ku czci Ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło ze słowem do wiernych zwrócił się Arcybiskup Abel, Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. W tym roku mija pięć lat od momentu konsekracji świątyni w żeńskim monasterze pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

Ks. Jarosław Szczur

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.