Iże Chieruwimy

Iże Chieruwimy

Prezentujemy pieśń „Iże Chieruwimy”, która jest śpiewana w czasie Boskiej Liturgii. Od tego momentu rozpoczyna się trzecia część tego najważniejszego prawosławnego nabożeństwa, czyli Liturgia Wiernych. Nagranie zostało dokonane w drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w Prawosławnej Katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie, a „Iże Chieruwimy” śpiewa chór katedralny pod dyrekcją Andrzeja Boubleja.

Iże Chieruwimy