Jezus ukazuje się uczniom

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W drugą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim jest czytana Ewangelia wg św. Jana – Jezus ukazuje się uczniom. Niedziela ta jest nazywana świętem Antypaschy i Apostoła Tomasza, gdyż jest wspominana postać jednego z dwunastu uczniów Chrystusa i zachwiania wiary świętego wyrażonej w słowach:

– Jeśli nie zobaczę na Jego rękach rany po gwoździach i nie włożę palca mojego w ranę po gwoździach, i nie włożę mojej ręki w bok Jego, nie uwierzę.

Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel. Czytanie Ewangelii poprzedziły słowa z Dziejów Apostolskich.

Jezus ukazuje się uczniom

19. Gdy nastał wieczór owego dnia pierwszego po szabacie i ze strachu przed Żydami drzwi były zamknięte tam, gdzie się zebrali uczniowie, przyszedł Jezus i stanął pośrodku, i mówi im: – Pokój wam.
20. To powiedziawszy, pokazał im ręce i nogi, i bok swój. Rozradowali się więc uczniowie, widząc Pana.
21. Znów więc powiedział im [Jezus]: – Pokój wam. Jak Mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam.
22. To powiedziawszy, tchnął i mówi im: – Przyjmijcie Ducha Świętego.
23. Jeśli komuś odpuścicie grzechy, są odpuszczone, jeśli komuś zatrzymacie, są zatrzymane.
24. Tomasza zaś, jednego z Dwunastu, nazywanego Bliźniakiem, nie było z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
25. Mówili mu więc inni uczniowie: – Widzieliśmy Pana. On zaś im powiedział: – Jeśli nie zobaczę na Jego rękach rany po gwoździach i nie włożę palca mojego w ranę po gwoździach, i nie włożę mojej ręki w bok Jego, nie uwierzę.
26. A po ośmiu dniach byli znowu wewnątrz uczniowie Jego i Tomasz z nimi. Przychodzi Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośrodku, i powiedział: – Pokój wam.
27. Potem mówi do Tomasza: – Przyłóż palec swój tu i patrz na ręce Moje, i przyłóż rękę swoją, i włóż do boku Mojego, i nie bądź tym, który nie wierzy, lecz – wierzącym.
28. Odpowiedział Tomasz i rzekł Mu: – Pan mój i Bóg mój!
29. Mówi mu Jezus: – Uwierzyłeś, bo ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
30. Również wiele innych znaków uczynił Jezus na oczach uczniów [swoich], które nie są zapisane w tych księgach;
31. te zaś zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, życie mieli w imię Jego.

J 20, 19-31, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close